Monday, 20 May 2024
  • Selamat Datang di Website SMK Negeri 12 Bandung

Aviation Electronics

Elektronika Pesawat Udara (Aviation Electronics)

Membekali siswanya dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap yang kompeten dalam membaca gambar rangkaian elektronika, merakit komponen elektronika, merakit sistem elektronika pesawat udara, melakukan tes fungsi peralatan elektronika, melakukan perawatan rangkaian elektronika, dan melakukan perbaikan rangkaian elektronika.

KELUAR