Saturday, 20 Apr 2024
  • Selamat Datang di Website SMK Negeri 12 Bandung

Aviation Electronics

Aviation Electronics

Membekali siswanya dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap yang kompeten dalam membaca gambar rangkaian elektronika, merakit komponen elektronika, merakit sistem elektronika pesawat udara, melakukan tes fungsi peralatan elektronika, melakukan perawatan rangkaian elektronika, dan melakukan perbaikan rangkaian elektronika.

Slider Lainnya

SMK Negeri 12 Bandung
Publish : March 11, 2022

SMK Negeri 12 Bandung

Aircraft Machining
Publish : March 11, 2022

Aircraft Machining

Aircraft Sheet Metal Forming
Publish : March 11, 2022

Aircraft Sheet Metal Forming

Airframe Mechanic
Publish : March 11, 2022

Airframe Mechanic

Aircraft Electricity
Publish : March 11, 2022

Aircraft Electricity

Airframe and Powerplant
Publish : March 11, 2022

Airframe and Powerplant

KELUAR